FANDOM


לאחר שבוע של מתחים בין הבריתות ועליית הבריתות בגנרלים, ברית סברס שברה את הקרח והכריזה מלחמה על ברית SOF בטענה שזו "איימה לפרק את סברס".

הסיבות שהביאו להכרזה על פי ברית סברס הן:

  • איומים לפרק את ברית סברס.
  • איומים להפוך את סברס ל"IR החדשה".
  • איומים להלחם בנו עם מספר בריתות.
  • דרך פעולה שמבסיסה- איומים, השפלות של חברי פורום ושחקני איקרים, מניעת חופש הביטוי ופגיעה בערכים משמעותיים של שרת גמא.

תנאי הסיום על פי ההכרזה הם התנצלות של הנהגת סוף ברחבי הפורום או תנאי אחר שיקבע על ידי הנהגת סברס.

באשכול ההכרזה, נתי, מנהיג SOF הגיב בצורה הבאה:

"אוו להתחיל להכין ניסוח "התנצלות" או פשוט להכנע עכשיו??? חח הצחקת אותי ירין... קדימה SOF עד החייל האחרון!!! "

נוסף על כך, החלו חברי ברית SOF לפרסם ניצחונות על ברית SABRES וגלגוליה הקודמים מהעבר.

על פי הדיווחים, ברית סברס הכריזה מלחמה לאחר שברית SOF איימה לפרק אותה ולהלחם מולה ביחד עם בריתות נוספות בשרת עפ"י הטענה שברית סברס "גייסה שחקנים מSOF". לעומת זאת, סברס טוענת כי השחקנים עברו אליה מרצונם החופשי ומכחישה מכל את הטענה שגייסה שחקנים מSOF.

נוסף על כך סברס טוענת כי ברית SOF איימה להפוך אותה ל"IR הבאה" ולפרק אותה בעזרת הבריתות- BIA, SOLO ונמסיס.

המלחמה החלה לאחר תקיפה של ברית סברס על שחקן SOF. התקיפה לא אושרה על ידי הנהגת סברס אולם לא הייתה בידיהם ברירה אלא לפתוח את המלחמה בכדי למנוע טענות על אמבוש או אי מוסריות.

בימים האחרונים, התפתחו ויכוחים בין הבריתות בפורום, בהם הוטחו האשמות על ידי ברית SOF כי סברס מערבת את נמסיס במלחמה.

בתגובה נמסיס הבהירה כי ההתקפות נעשו לאחר התגרות מצד SOF וכי ההנהגה הורתה להפסיק את התקיפות על סוף ועל סברס במהלך המלחמה.

באחת מתגובותיו של נתי, נרמז על כוונתו לפרק את SOF ולעבור עם חבריו לRTF.

תקיפות אחדות מRTF נעשו השבוע, אולם מRTF נמסר בתגובה כי לא מתוכננת התערבות במלחמה.

דוחות קרב

להלן דוחות SOF:


סה"כ- 10 דוחות.

להלן דוחות SABRES:

סה"כ- 74 דוחות קרב.